logo'r Cr
Cor Rhuthun
Cor Rhuthun

Dyma gipolwg ar rai o recordiadau'r Cr. Fe allwch wrando ar glipiau o ambell i gn wrth glicio ar y lincs. Mae'r disgiau i gyd wedi eu cyhoeddi gan Gwmni Sain ar wahn i Seren Bethle'm sydd wedi'i chyhoeddi gan Curiad.

Seren Bethle'm (Curiad 2016)
CD Seren Bethle'm

Casgliad o 15 o garolau traddodiadol a modern yn cynnwys CD o Gr Rhuthun ac unawdwyr yn canu'r carolau. Mae'r llyfr yn cynnwys nodiadau diddorol am y cyfansoddwyr a'r emynwyr.

Daeth Crist i'n plithHwiangerdd MairAr gyfer heddiw'r boreLower Lights (Ar ryw noson dawel, dawel)
Seren Bethle'mGanol gaeaf noethlwmVenni Immanuel (O tyred di, Emanŵel)I Fethlehem
Sr y NadoligGŵyl y BabanO dawel ddinas BethlehemMater Christi (Fendigaid Fam, fel glywaist ti)
Troyte's ChantWele cawsom y MeseiaMae'r sr yn canu
Bytholwyrdd (Sain 2011)
CD Bytholwyrdd

Dyma gasgliad o rai o ffefrynnau'r Cr dros y cyfnod 1981-2011. Ewch i wefan Sain am fwy o fanylion ac i glywed clipiau o'r caneuon.

BytholwyrddO nefol addfwyn oenMae'r sr yn canuEr hwylio'r haul
Ysbryd y nosYforyPedair oedRwy'n dy weld yn sefyll
Mae rhywun yn y carcharMynydd yr esgyniadBenedictusMundi renovatio
Nid llwynog oedd yr haulBrenin y srAgnus DeiAnfonaf Angel
Mr DuwA gwnaeth y srLux AeternaMae 'nghn yn gadarn yn yr Ir
Er Hwylio'r Haul (Sain 2006)
CD Er Hwylio'r Haul

Cyfanwaith gyfansoddwyd gan Robat Arwyn ar gyfer Eisteddfod Eryri 2005 gyda'r unawdwyr Huw Llywelyn a Mari Wyn Williams ynghyd John Ogwen yn llefaru.

Y Llyw OlafKyrieY freuddwyd fawr
Dan lygad y lloerSanctusYn fy nwylo nawr
Pie JesuY deall sy' rhwng dauBenedictus
Dilynwn DiAr gollAgnus Dei
Gyda thiY Llyw Olaf (adlais)Lux Aeterna
Nadolig Newydd (Sain 2006)
CD Nadolig Newydd

CD o garolau newydd gan wahanol artistiaid, gan gynnwys Cr Rhuthun yn canu Un Enaid Bach gyda Rhys Meirion.Pedair Oed (Sain 2004)
CD Pedair Oed

CD gan y tenor, Rhys Meirion. Mae'r Cr yn cyd-ganu tair o'r caneuon efo Rhys, sef Ombra Mai Fu, Cn Mair, a'r brif gn oddi ar y CD, Pedair Oed, gan Robat Arwyn a Robin Llwyd ab Owain.


Atgof o'r Sr (Sain 2002)
CD Atgof o'r Ser

Cyfanwaith berfformiodd y Cr, Bryn Terfel a Fflur Wyn yn Eisteddfod Genedlaethol Dinbych 2001.

A gwnaeth y SrBrenin y SrSeren y Bore
Sr y NadoligAtgof o'r SrYn Llygad y Llew
Seren y GogleddMae'r Sr yn Canu


Llawenydd y Gn (Sain 1997)
CD Llawenydd y Gn

CD o ganeuon gan y Cr yn amrywio o drefniannau o ganeuon poblogaidd i gyfansoddiadau newydd.

BytholwyrddDos a gwna dithau'r un moddChwarae'n troi'n chwerw
Y dref a gerais i cydDawnsio dawns y goedwigCarol Parsal
Gogoniant a nerthMynydd yr OlewyddDal fi
Agor di fy llygaidDduw, rhanna'th fendithionDal i gredu
Cysga didO nefol addfwyn OenEmyn priodas
Mae ddoe wedi myndCytgan y lleianodO sanctaidd nos
Bara angylion DuwLlawenydd y gn
Cr Rhuthun 2020
Gwefan gan Mari Wynne Jones