logo'r Cr
Cor Rhuthun
Cor Rhuthun

Hanes

Cr Ieuenctid Rhuthun
Yn 1980 daeth Morfydd Vaughan Evans chriw o ferched o ardal Rhuthun at ei gilydd i ffurfio parti merched ar gyfer cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd Abergele. Bu'r parti'n llwyddiannus a chyn pen dim, roedd bechgyn y fro am ymuno. Felly yn 1981 ffurfiwyd Cr Aelwyd Rhuthun (a ddaeth yn ddiweddarach yn Gr Ieuenctid Rhuthun ac wedyn yn Gr Rhuthun a'r Cylch) o dan arweinyddiaeth Morfydd gyda Beryl Lloyd Roberts yn cyfeilio.
Albwm hen luniau
Mae'r cr wedi ennill y brif gystadleuaeth i gorau cymysg mawr yn yr Eisteddfod Genedlaethol chwe gwaith, y drydedd wobr yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn 1996, a'r wobr gyntaf yng Ngwyl Gorawl Ryngwladol Sligo yn Iwerddon yn 2006. Bu nifer fawr o ymddangosiadau ar deledu a radio dros y blynyddoedd, ac fe ryddhawyd 7 record a chryno-ddisg.
Albwm lluniau Eisteddfodau
Eisteddfod Bro Colwyn 1995 Tegwyn Roberts
Y Cr tu allan i Eglwys Gadeiriol Carlow

Bu'r Cr yn cystadlu mewn nifer o wyliau cerdd dros y blynyddoedd gan gynnwys Killarney a Sligo yn yr Iwerddon ac Eindhoven yn yr Iseldiroedd, ac ar deithiau i wneud cyngherddau yng Nghanada, Paris ac yng ngefeilldref Rhuthun, sef Briec yn Llydaw. Ym mis Ebrill 2017, bu'r Cr yn cystadlu yn yr ŵyl Ban Geltaidd yn Carlow yn Iwerddon gan ddychwelyd adre efo dwy wobr gyntaf!
Albwm lluniau teithiau

Un o uchafbwyntiau yn hanes y Cr oedd perfformio a recordio gwaith comisiwn Robat Arwyn yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych 2001, sef Atgof o'r Sr, gyda Bryn Terfel a Fflur Wyn. Yn 2003 cafodd y cr wahoddiad i ffurfio cr unedig gyda Chr Eifionydd a Chantorion Sirenian ar gyfer recordiad teledu o Meseia Handel yn y Gymraeg ar gyfer S4C, yng nghwmni'r unawdwyr Bryn Terfel, Eirian James, Shan Cothi a chyn aelod o'r Cr, sef Rhys Meirion. Gwahoddodd Rhys y Cr i gyd-ganu tair cn ar ei CD Pedair Oed (2004) yn ogystal charol newydd, Un Enaid Bach, ar CD Nadolig Newydd yn 2006. Yn 2006 hefyd, fel rhan o ddathliadau'r cr yn 25 oed, recordiwyd Er Hwylio'r Haul, gwaith gan Robat Arwyn i goffau Llywelyn ein Llyw Olaf.

Lansio CD Atgof o'r Sr - Mai 2002
Cr Rhuthun 2020
Gwefan gan Mari Wynne Jones