logo'r Cr
Cor Rhuthun
Cor Rhuthun
DyddiadLleoliad
10/12/20Cyngerdd yng Nghapel Bethesda, Yr Wyddgrug
17/10/20Cyngerdd yng Nghaerdydd efo Cr Godre'r Garth
01/08/20Cystadlu yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Nhregaron
14/06/20Dechrau Canu Dechrau Canmol yng Nghapel Tabernacl, Rhuthun
09/05/20Eisteddfod Pwllglas
25/04/20Cyngerdd yng Ngherrigydrudion
28/03/20Te yn y Grug, Theatr Clwyd with Al Lewis
01/02/20Pafiliwn y Rhyl efo Crdydd
23/11/19Cyngerdd efo Chr Meibion Caernarfon yng Nghapel Tabernacl, Rhuthun
21/09/19Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru yng Nghadeirlan Llanelwy
07/07/19Cyngerdd Coffa Glenys Jones, Capel Tabernacl, Rhuthun
15/06/19Noson Lawen yn Pontio yn dathlu 60 Robat Arwyn
14/06/19Saith Seren, Wrecsam
24/05/19Capel Seion, Llanrwst
18/05/19Eisteddfod Pwllglas
17/05/19Pontio, Bangor efo Rhys Meirion yn dathlu 20 mlynedd o ganu proffesiynol
11/12/18Capel Bethesda, Yr Wyddgrug
28/6/18Theatr y Stiwt, Rhos
29/06/18Caneuon o'r Sioeau yn Theatr John Ambrose, Rhuthun
12/5/18Eisteddfod Pwllglas
20/04/18Cyngerdd efo Rhys Meirion yn Wrecsam
22/02/18Ffilmio Dechrau Canu Dechrau Canmol yng Nghapel Tabernacl Rhuthun
10/11/17Cyngerdd efo Cr Meibion Caernarfon yn y Celtic Royal, Caernarfon
13/10/17Cyngerdd Clwb Cerdd Dolgellau
23/9/17Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru, Llanelwy
6/8/17Eisteddfod Genedlaethol Ynys Mn
13/5/17Eisteddfod Pwllglas
21-23/4/17Gŵyl Ban Geltaidd, Carlow, Iwerddon
17/4/17Capel Nercwys
3/12/16Cyngerdd Blynyddol y Cr efo Cr Godre'r Garth
23 a 24/9/16Recordio CD o garolau
31/7/16Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a'r Cyffiniau
14/5/16Eisteddfod Pwllglas
6/3/16Wedi'r Oedfa, Capel Pendref, Rhuthun
6/12/15Cyngerdd Blynyddol y Cr - Theatr John Ambrose, Rhuthun
7/11/15Llanbrynmair
27/9/15Cyngerdd Dathlu 150 organ Capel Tabernacl, Rhuthun
3/7/15Cyngerdd Cronfa Elen, Pafiliwn y Rhyl
19/6/15Recordio Nerth y Gn efo Rhys Meirion
9/5/15Eisteddfod Pwllglas
24-26/4/15Gŵyl Gymreig Ontario, Canada
7/12/14Cyngerdd Blynyddol y Cr
8/11/14Gŵyl Cerdd Dant, Rhosllannerchrugog
19/7/14Noson efo Daniel Lloyd - Theatr John Ambrose, Rhuthun
4/7/14Cyngerdd cychwyn taith Cerddwn Ymlaen ym Mharc Eirias, Bae Colwyn 7.00yh
13/6/14Penybontfawr, Llanrhaeadr ym Mochnant
6/6/14Noson Hwyl Haf, Caebrics, Rhuthun - 7.00yh
30/5/14Cyngerdd i'n cyfeillion o Briec yn Neuadd Pwllglas
10/5/14Eisteddfod Pwllglas
3/3/14Cinio Gŵyl Dewi a chyngerdd - Canolfan Cae Cymro, Clawddnewydd
1/12/13Cyngerdd Blynyddol y Cr - Capel Tabernacl Rhuthun
20/10/13Capel y Fron, Dinbych
13/9/13Capel Hyfrydle, Caergybi
2/8/13Cyngerdd Agoriadol Eisteddfod Sir Ddinbych 2013
11/5/13Eisteddfod Pwllglas
3/3/13Cyngerdd Tri Chr efo Corau Ysgol Glanaethwy yn Theatr Pafiliwn y Rhyl
8/2/13Cyngerdd yn Rhuthun efo Cr Meibion Bro Glyndwr a
Chr Merched Mountain Harmony yn Theatr John Ambrose
4/12/12Cyngerdd Blynyddol yng Nghapel Tabernacl efo Lleisiau Mignedd
17/11/12Taith Dathlu 50 Dafydd Iwan yn Venue Llandudno
16/9/12Doniau Dyffryn Clwyd (cyngerdd o gystadleuwyr Eisteddfod
Genedlaethol 2012) yng Nghapel Tabernacl
4/8/12Eisteddfod Genedlaethol, Bro Morgannwg
17/6/12Capel Bryn Mawr, Betws y Coed
27/4/12Dyffryn Nantlle, Gwynedd efo Lleisiau Mignedd
20/4/12Cyngerdd gan Rotary Rhuthun yn Eglwys Sant Pedr, Rhuthun
4/12/11Cyngerdd Dathlu'r 30 yng Nghapel Tabernacl, Rhuthun
15/10/11Neuadd Dol y Wern, Dyffryn Ceiriog
29/9/11Recordio ar gyfer ein CD newydd
25/9/11Pentrefoelas
9/9/11Cyngerdd lansio CD Meirion Wyn Jones Capel Tabernacl, Rhuthun
30/7/11Eisteddfod Genedlaethol, Wrecsam
16/7/2011Eisteddfod Powys
6/3/11Cystadleuaeth Cr Cymru, Aberystwyth
6/11/10Gwyl Gorawl Sealink, Llandudno
16/10/10Eisteddfod Bro Aled Llansannan
9/7/10Eisteddfod Ryngwladol Llangollen
15/5/10Eisteddfod Pwllglas
29/3/10Recordio Dechrau Canu Dechrau Canmol yn Eglwys Llanrhaeadr
11/3/10Cyngerdd gyda Chr Prifysgol Green Mountain, Vermont
yng Nghapel Tabernacl, Rhuthun. (Elw at apl daeargryn Haiti)
7/3/10Cyngerdd efo Mark Evans Theatr Pafiliwn y Rhyl
30/1/10Cyngerdd Ty Gobaith efo Rhys Meirion yng Nghadeirlan Caer
5/12/09Cyngerdd Blynyddol y Cr yng Nghapel Tabernacl, Rhuthun
27/11/09Capel Bethesda, Yr Wyddgrug
11/10/09Capel Jeriwsalem, Cerrigydrudion
3/8/09Cyngerdd Sain yn 40 yn Eisteddfod Meirion a'r Cyffiniau
1/8/09Eisteddfod Genedlaethol Meirion a'r Cyffiniau
27/6/09Gwyl Gerdd, Yr Wyddgrug gyda Rhys Meirion a Sian Cothi
6/6/09Llanegryn
16/5/09Eisteddfod Pwllglas
9/5/09Cynhadledd Genedlaethol Merched y Wawr, Caerfyrddin
Cyngerdd Cronfa Elen
Gwyl Gymraeg Ontario, Canada
'Steddfod 2007  Lluniau Llwyfan
Noson ola yn Toronto!
Cr Rhuthun 2020
Gwefan gan Mari Wynne Jones