logo'r Cr
Cor Rhuthun
Cor Rhuthun
Uchafbwyntiau'r Cr yn 2017 ...

- Cyngerdd ym Manceinion efo John Ieuan Jones a Chr Meibion Caernarfon; Cyngerdd yn Nercwys; Gŵyl Ban Geltaidd Carlow; Eisteddfod Genedlaethol Ynys Mn; Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru

Cr Rhuthun 2017
Gwefan gan Mari Wynne Jones