logo'r Cr
Cor Rhuthun
Cor Rhuthun
Rhai o uchafbwyntiau'r Cr yn 2017-2018 ...

- Cyngerdd Caneuon o'r Sioeau fel rhan o Wyl Rhuthun 2018; Cyngerdd ym Manceinion efo John Ieuan Jones a Chr Meibion Caernarfon; Cyngerdd yn Nercwys; Gŵyl Ban Geltaidd Carlow; Eisteddfod Genedlaethol Ynys Mn; Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru

Cr Rhuthun 2018
Gwefan gan Mari Wynne Jones