logo'r Cr
Cor Rhuthun
Cor Rhuthun
Uchafbwyntiau'r Cr yn 2016 ...

- Eisteddfod Pwllglas, Noson efo ymwelwyr o Briec, Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a'r Cyffiniau, recordio CD o garolau, cyngerdd yn Nolgellau a Chyngerdd Blynyddol efo Cr Godre'r Garth.

Cr Rhuthun 2016
Gwefan gan Mari Wynne Jones