logo'r Cr
Cor Rhuthun
Cor Rhuthun

Cyfeilyddion

Dros y blynyddoedd mae'r cr wedi cael saith cyfeilydd, sef Beryl Lloyd Roberts, Glenys Roberts, Eirian Williams, Robat Arwyn, Nerys Davies, Robert Parry a Mair Jones.

Unawdwyr

Mei a Kate Heledd Roberts

Eto, bu'r Cr yn ffodus iawn o gael aelodau oedd yn abl iawn i gymryd rhannau unigol yn y cyngherddau, gan gynnwys Nan Vaughan Edwards, Teresa Wynne, Delyth Geraint, Nia Tudur a Rhys Meirion. Ar hyn o bryd mae dau aelod o'r Cr sy'n enillwyr cenedlaethol yn cymryd y rhannau unigol, sef

Kate Griffiths
Daw Kate o Fryn Saith Marchog ger Corwen. Mae hi'n ferch brysur iawn, yn fam i dri o blant, yn canu mewn cyngherddau ar draws Cymru ac yn cystadlu mewn eisteddfodau mawr a bach. Enillodd yr Unawd Soprano yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2006 yn Abertawe, yn Y Bala yn 2009 ac ym Mlaenau Gwent yn 2010.

Meirion Wyn Jones
Ffarmio yn Llangynhafal mae Mei wrth ei waith bob dydd ac mae'n dad i bedwar o blant. Mae Mei yn enillydd cyson mewn eisteddfodau ledled Cymru ac mae hefyd wedi bod ar lwyfan y Genedlaethol ar yr unawd Bariton a'r Hen Ganiadau yn y gorffennol. Ond yn 2008, yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd a'r Cylch, aeth gam ymhellach pan ddaeth yn gyntaf yn y gystadleuaeth Unawd Bas a mynd ymlaen wedyn i ennill y Rhuban Glas am unawdydd gorau'r eisteddfod.

Arweinydd Cyngherddau

Iwan Vaughan Evans Heledd Roberts

Iwan Vaughan Evans ydi arweinydd cyngherddau'r Cr. Mae Iwan yn byw yn Rhuthun, yn dad i dair o ferched ac wedi ymddeol fel pennaeth Ysgol Bro Aled, Llansannan. Dros y blynyddoedd mae wedi arwain cannoedd o gyngherddau yn ei ffordd hamddenol, dihafal ei hun ac yn cyflwyno'r Cr a'r caneuon mewn modd di-lol gyda joch da o hiwmor.

Cr Rhuthun 2020
Gwefan gan Mari Wynne Jones